UAV-gc 2020 in de praktijk

De herziene UAV-GC 2020 beoogt bij te dragen aan de samenwerking in UAV-GC projecten. Maar hoe pas je de nieuwe voorwaarden dan concreet toe? En wat verandert het voor mij als Opdrachtgever of Opdrachtnemer?

PRO6 managers heeft afgelopen jaren veel geïntegreerde projecten begeleid en geëvalueerd. De lessen die we daar trokken hebben we gedeeld en ook ingebracht in het proces van de herziening. Dat betekent dat wij al ervaring hebben in die andere manier van werken zoals deze nu is vastgelegd in de nieuwe standaard voorwaarden.

In onze training UAV-gc 2020 in de praktijk leer je daarom van ervaringsdeskundigen hoe je het contract concreet kan toepassen. We gaan dus verder dan het noemen van de wijzigingen, maar helpen je echt om de wijzigingen succesvol te laten bijdragen aan je project!

Denk hierbij aan:

 • Hoe organiseer je het proactief communiceren tussen partijen?
 • Stimuleren van dialoog en interactie bij het contracteren van een UAV-gc project tijdens de aanbestedingsprocedure?
 • Hoe kom ik tot een voor partijen transparant en realistisch projectresultaat en risicoverdeling?

PRO6 managers is namens NL Ingenieurs betrokken bij de herziening van de UAV-GC 2005 naar de UAV-GC 2020. In lijn met onze visie voor Samen Beter Bouwen delen wij in deze training onze kennis van de UAV-gc 2020 met jou zodat je deze direct kan toepassen in je projecten. 

Leerdoelen

Aan het einde van deze training:

 • Vanzelfsprekend: “What’s new?” Je kent je de belangrijkste veranderingen in de UAV-GC 2020 ten opzichte van de UAV-GC 2005;
 • Ken je de belangrijkste rechten en plichten van Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de UAV-GC 2020;
 • Ken je de nieuwste mogelijkheden voor het stimuleren van dialoog en interactie tussen partijen tijdens zowel de voorbereiding, aanbesteding als realisatiefase met geïntegreerde contracten;
 • Ken je de mogelijkheden om een UAV-GC 2020 contract optimaal te combineren met een tweefase contract of Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020;
 • Kun je het begrip proactief communiceren concreet vertalen naar een handelswijze in je projecten;
 • Ben je in staat om de potentie van de UAV-GC 2020 om te zetten in meerwaarde voor je project.

Opzet en investering

De training is gezien de huidige coronamaatregelen digitaal van opzet, maar kan ook in fysieke vorm. Gezien onze ruime ervaring met online trainingen zal de training de ervaring van een ‘echte’ fysieke training benaderen. Zo bevat deze naast actieve werkvormen ook mystery guests die praktijkervaring inbrengen en andere presentatievormen om te zorgen voor afwisseling en energie. Geen saaie sheets vol tekst, maar een leuke en vlotte manier om kennis op te doen. Je vliegt er op die manier doorheen! Om de kwaliteit van de training te borgen is de training verspreid over vier sessie van 2 uur, waarbij de volgende inhoud aan bod komt:  

Sessie 1: Introductie UAV-gc 2020: What’s new?
 • UAV-gc 2020 vs UAV-gc 2005: Aanleiding voor herziening en belangrijkste wijzigingen
 • Impact herziene UAV-gc: Welke rechten en plichten wijzen en wat betekent dit?
 • Kansen en uitdagingen voor de toepassing van de UAV-gc 2020
Sessie 2: Contracteren op basis van de UAV-gc 2020
 • Wanneer pas je de UAV-gc juist wel of niet toe?
 • UAV-gc contract in combinatie met bouwteam: hoe werkt dat dan?!
 • Aanbesteden van UAV-gc contracten: hoe faciliteer je de dialoog en kom je tot een adequate risicoverdeling?
Sessie 3: Samenwerken onder UAV-gc 2020
 • Proactief communiceren onder de UAV-gc: Wat vraagt dit van elkaar?
 • SCB anno 2021: voorspelbaar samenwerken met mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen in het project
Sessie 4: Terugkomdag: Ervaringen uitwisselen en kennis verdiepen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Jouw investering voor deze interactieve cursus bedraagt € 490 euro exclusief btw. Je ontvangt een digitale trainingsmap met daarin het programma, de sheets, opdrachten en achtergrondinformatie. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname en een blijvend netwerk met bondgenoten die ook samen beter willen bouwen. 

Garantie op actualiteit en volledigheid

De set voorwaarden ligt nu ter visie. Zorg dat je gesteld bent en schrijf je in voor de cursus. We geven een actualiteitsgarantie én een volledigheidsgarantie. Actueel, want we zorgen dat we op basis van de huidige set en de laatste ontwikkelingen jij op de hoogte bent. Volledig, want mochten er desondanks in de definitieve set nog bepalingen verschijnen die nieuw zijn, dan zorgen we met een maatwerk webinar dat je ook daar van op de hoogte gebracht wordt.  

Voor wie?

Deze training is gericht op projectmanagers, contractmanagers, projectleiders, inkoopadviseurs, en andere professionals in de bouw en infra bij zowel Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. Ervaring met contractmanagement en het werken in projecten onder de UAV-gc 2005 is gewenst om de diepgang van de training te kunnen borgen. 

De Trainers

De training zal worden verzorgd onder leiding van de ervaren managers en trainers Simon Kolkman en Joost Merema. Joost was als branchevertegenwoordiger namens NL Ingenieurs betrokken bij herziening van de UAV-GC 2005  en kent dus de ins en outs van de herziening. Joost en Simon hebben daarnaast ruime ervaring met het werken in onder andere UAV-GC contracten, UAV (RAW) en bouwteams en geven al ruim 15 jaar goed gewaardeerde trainingen. 

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort