Waterschapsbedrijf Limburg

Camiel de Vries is in opdracht van de aannemer als Systems Engineer betrokken bij een omvangrijk project voor twee rioolwaterzuiveringen van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Hierbij is hij verantwoordelijk voor het vertalen van het programma van eisen naar concrete, SMART-vertaalde, eisen. Hiermee slaat hij vervolgens de brug naar de ontwerpers. Wie denkt dat de opdracht er dan op zit: think again. De Systems Engineer maakt gemiddeld drie loopings door het project. Het voorontwerp, het definitieve ontwerp en uiteindelijk het uitvoeringsontwerp. Ze gaan allemaal langs Camiel. Maar dan heb je ook wat.


ReEnergy

Waar we vroeger afval achteloos weggooiden kunnen we tegenwoordig energie halen uit de verbranding van ditzelfde afval. In opdracht van BAM energie is PRO6 managers nauw betrokken geweest bij de bouw van ReEnergy in Roosendaal.

Herontwikkeling De Wissel | Beetsterzwaag

Nieuwbouw van 144 appartementen, renovatie van 32 appartementen en een volledige boven- en ondergrondse infrastructuur aanleggen: dát vraagt om een gedegen planning. In opdracht van Zorggroep Alliade heeft PRO6 managers zich gebogen over diverse aspecten van project ‘De Wissel’ in Beetsterzwaag.

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Het klimaat is sterk aan verandering onderhevig. Er valt in korte tijd meer en intensievere neerslag met alle gevolgen van dien. Rivieren die het water niet aankunnen en steden die onder water dreigen te lopen. Het programma van het Rijk ‘Ruimte voor de Rivier’ biedt een oplossing voor deze problemen.

Twee dijken van elk acht kilometer lengte en onder andere een inlaat van ruim 800 meter om uiteindelijk een geul te bouwen die slechts eenmaal per mensenleven gebruikt zal worden. PRO6 managers is trots dat zij het Waterschap Vallei en Veluwe mag ondersteunen bij de realisatie van deze unieke opgave. Het project is op dit moment vol in uitvoering.

Deze Hoogwatergeul heeft bij extreem hoog water in de IJssel twee functies: die van berging en van bypass. In praktijk komt het er op neer dat deze geul bij hoog water ervoor moet zorgen dat de hanzesteden Deventer en Zutphen niet onder water komen te staan. Wanneer dit dreigt zal de inlaat in werking worden gezet en wordt de waterstand van de IJssel vervolgens met 71 cm worden verlaagd.PRO6 managers werkte al samen met: