Herontwikkeling De Wissel | Beetsterzwaag

Nieuwbouw van 144 appartementen, renovatie van 32 appartementen en een volledige boven- en ondergrondse infrastructuur aanleggen: dát vraagt om een gedegen planning. In opdracht van Zorggroep Alliade heeft PRO6 managers zich gebogen over diverse aspecten van project ‘De Wissel’ in Beetsterzwaag.

PRO6 specialist Peter van der Eijk heeft zijn aandeel geleverd voor wat betreft het projectmanagement en contractmanagement. In samenwerking met verschillende collega’s hebben wij bovendien laten zien dat geïntegreerd aanbesteden belangrijke voordelen heeft.

PRO6 managers heeft Alliade geadviseerd bij de aanbestedingsprocedure. De werkzaamheden die wij hiervoor verricht hebben betroffen:

  • Het opstellen van vraagspecificatie I; de objecteisen
  • Het opstellen van vraagspecificatie II; de proceseisen
  • Het opstellen van een gunningsleidraad
  • Het opstellen van de EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)
  • Het opstellen van een contractbeheersplan
  • Het geven van een workshop over systeemgerichte contractbeheersing
  • Het begeleiden van de projectmanager bij systeemgerichte contractbeheersing tijdens de uitvoering.

We kunnen zeer tevreden terugkijken op dit project. Door onze kennis en expertise hebben we Alliade laten ervaren dat er met geïntegreerd aanbesteden een flink aantal voordelen behaald konden worden. De belangrijkste voordelen zetten we op een rij:

  • Projectzekerheid. In een vroeg stadium is er zekerheid over planning, kosten en kwaliteit. Daarnaast -binnen een marge van 10% - ook over energie - en onderhoudskosten binnen de exploitatiefase.
  • Ontwerp risico. Het ontwerp risico ligt gedurende het volledige traject bij de opdrachtnemer.
  • Prijs/kwaliteit. Er is een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding behaald. Door het ontbreken van een opzichter hebben we alleen op dit onderdeel al veel kosten kunnen besparen.

 Kortom; geïntegreerd aanbesteden is écht de moeite waard.

Meer weten?
Neem contact op met Peter van der Eijk

"Mijn ambitie is om datgene waar ik me voor inspan ook daadwerkelijk het gewenste resultaat op te laten leveren. In welke vorm dan ook".

Stuur een e-mail +31-655112446