Herziening UAV-GC 2005

Sinds 2000 werken we in Nederland met de UAVGC, waar in 2005 de laatste versie van is vastgesteld. Geïntegreerd contracteren biedt zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers nog veel mogelijkheden, maar in de praktijk blijkt vaak dat het potentiëel er lang niet altijd uitkomt. PRO6 managers vindt het tijd om belangrijke stakeholders in het veld het gesprek te laten aangaan, met als doel is de GC-praktijk te verbeteren. 

"De herziening UAV-GC is een welgemeende poging om de praktijk op projecten en bij aanbestedingen in Nederland te verbeteren en de standaard design & construct contracten gereed te maken voor de komende jaren"

Slecht geschreven (en verkeerd begrepen) specificaties, oud gedrag bij nieuwe contracten; traditioneel denken en werken... Het uitgangspunt dat Opdrachtnemers in staat zijn om op basis van het nemen van ontwerpverantwoordelijkheid meer waarde toevoegen aan projecten is vaak niet helder zichtbaar. Ook het formuleren van een passende risicoverdeling blijkt ingewikkeld: zo zien wij behoorlijk wat aspecten die het enthousiasme voor het werken met GC-contracten temperen. Zowel bij Opdrachtgevers als bij Opdrachtnemers herkennen we vaak een cynische houding ten aanzien van geïntegreerd contracteren – en dat is jammer.

Hoog tijd voor vernieuwing

Het is daarom tijd om belangrijke stakeholders in het veld van geïntegreerd contracteren met elkaar in gesprek te laten gaan. Het doel daarvan is de GC-praktijk te verbeteren. Niet door brancheorganisatie(s) of kennisinstituten met nieuwe, juridische bepalingen te komen. Maar door relevante input van ervaren GC-gebruikers aan opdrachtnemerszijde rechtstreeks te koppelen aan de ervaringen van doorgewinterde GC-specialisten van opdrachtgeverszijde.

Komende periode zullen er bijeenkomsten zijn met deze stakeholders. Wij werken nauw samen met Bouwend Nederland, het Aanbestedingsinstituut, het CROW, leden van NLIngenieurs en daarnaast diverse Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. Geinteresseerd in de stand van zaken of bent u van mening dat u een bijdrage kunt leveren? Neem contact met ons op.

Meer informatie over de pre-advies commissie is te vinden op de website van het CROW.

De werkgroep heeft zijn resultaat inmiddels vastgelegd in een memo. Deze is hier te downloaden of hieronder te raadplegen:

Werkgroep UAVGC 2015 memo aan CROW 2016-03-07 

Meer weten?
Neem contact op met Joost Merema

"Vanuit vakmanschap en ervaring elkaar verder helpen. Mensen moeten het positieve verschil maken."

Stuur een e-mail +31-610650479

PRO6 managers werkte al samen met: