Herziening UAV-GC 2005

PRO6 managers vond het enkele jaren geleden tijd om belangrijke stakeholders in het veld het gesprek te laten aangaan, met als doel is de GC-praktijk te verbeteren. Deze herziening loopt inmiddels enkele jaren. PRO6 managers neemt hierbij deel als afgevaardigde vanuit NL Ingenieurs. Op deze pagina een overzicht van hoe het proces tot heden is verlopen.

Sinds 2000 werken we in Nederland met de UAV-GC, waarbij in 2005 de laatste versie is vastgesteld. Geïntegreerd contracteren biedt zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers nog veel mogelijkheden, maar in de praktijk blijkt vaak dat het potentieel er lang niet altijd uitkomt. 

"Een welgemeende poging om de UAV-GC praktijk  te verbeteren en de standaard voor geïntegreerde contracten weer geschikt te maken voor de komende jaren."

Het resultaat van de verkenning was uiteindelijk een notitie gericht aan het CROW vanuit PRO6 managers en Bouwend Nederland (in de wandelgangen ook wel notitie “Joost en Joost” genoemd naar de initiatiefnemers Joost Fijneman en Joost Merema). Deze notitie is meer dan 2.000 maal gedownload.

In dezelfde periode is er vanuit Stibbe een rondgang uitgevoerd in 2015, op basis waarvan in juni een bijeenkomst is georganiseerd en die leidde in januari 2016 tot publicatie in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR). 

In november 2015 publiceerde de Cobouw een artikel van Joost Merema over het resultaat van de eerder genoemde verkenning, met als oproep om een breed gedragen herziening te realiseren. 

In februari 2016 is de eerste fase van de herziening gestart door het CROW met als doel het vaststellen van de onderwerpen die in een herziening van de UAV-GC 2005 opgepakt zouden moeten worden. De eerste fase heeft een lijst van circa dertig onderwerpen opgeleverd, waarbij de onderwerpen in discussiememo’s door subgroepen besproken zijn.

Het oorspronkelijke doel wat PRO6 managers betreft staat nog steeds voorop: een breed gedragen en voor de praktijk relevante herziening.

In de volgende fase is vanaf december 2017 gewerkt aan de daadwerkelijke actualisatie. Hierbij schrijft Chris Jansen de nieuwe teksten voor de herziening van de voorwaarden zelf en de daarbij horende toelichting, en heeft de pre-adviescommissie de taak om deze teksten te voorzien van hun commentaar en opmerkingen. In januari 2018 bericht Cobouw vanuit een interview met Chris Jansen en Ad van Leest over de stand van zaken. De verwachting was toen nog dat eind 2018 de documenten ter consultatie zouden kunnen gaan.

Dit bleek te ambitieus. Het uiteindelijk verwerken van de memo’s in breed gedragen herziene teksten van de UAV-GC blijkt – zoals inmiddels algemeen bekend – meer tijd te kosten dan destijds voorzien. Het oorspronkelijke doel wat PRO6 managers betreft staat nog steeds voorop: een breed gedragen en voor de praktijk relevante herziening.

De laatste indicatie is dat uiterlijk zomer 2020 de werkgroep gereed zal zijn. Voor meer informatie, zie www.crow.nl.

Lees meer over de strekking van wat er in de praktijk van geïntegreerd contracteren zou kunnen verbeteren in het het interview met Joost Merema in hierover voor het magazine Bouwgenoten.

Meer weten?
Neem contact op met Joost Merema

"Vanuit vakmanschap en ervaring elkaar verder helpen. Mensen moeten het positieve verschil maken."

Stuur een e-mail +31-610650479

PRO6 managers werkte al samen met: