Informatiemanagement

Bij projecten is er altijd sprake van een vraag en aanbod kant van informatie. Deze informatie is vaak essentieel voor de voortgang van het project. Het is daarom belangrijk dat u altijd werkt met de meest recente informatie, dat wijzigingen integraal worden doorgevoerd en u de informatie die u zoekt snel kunt terugvinden. PRO6 managers heeft om deze reden een project opgestart: Visual Info. Met Visual Info worden diverse projectproblemen opgelost of zelfs ondervangen. Visual Info is ontwikkeld met het doel alle projectinformatie integraal te beheren, toegankelijk te maken en te visualiseren. Precies wat u nodig heeft dus!

“Werken met de meest recente informatie zorgt voor een goede doorstroom van het project. Om die reden hebben wij Visual Info ontwikkeld: centraal, snel en overzichtelijk.”

Door gebruik te maken van Visual Info kunnen we werken aan een gezamenlijke discipline en scope. De voorbereiding en opstartfase zal door het gebruik van Visual Info gestructureerd en intensief verlopen. Hier plukt u tijdens de ontwerp-, inkoop-, en realisatiefase de vruchten van. Door de gedegen voorbereiding verloopt het totale project namelijk beter en sneller en zijn de faalkosten tot een minimum beperkt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Het inventariseren van uw informatie- en documentstromen.
  • In samenwerking met u een heldere en zo volledig mogelijke scope definiëren.
  • Het implementeren van principes en methodieken binnen uw project. Hierbij nemen we alles mee.
  • Training om de juiste informatie op het juiste moment snel op te kunnen roepen en ermee aan de slag te kunnen

“Actuele, juiste en volledige informatie is essentieel op een project - en dat komt niet vanzelf.”

VISI, BIM en Systems Engineering

Wij helpen u te werken en volledig geïntegreerd informatiemanagement (eisen, scope, organisaties, documenten, werkpakketten, risico’s, mijlpalen, issues, activiteiten, etc) op basis van Systems Engineering toe te passen. Wij zijn in staat om snel en praktisch uw VISI pakket in te richten. Desgewenst leveren we tools en aanverwante oplossingen en implementeren wij conform ISO 29481-2. Door inventarisatie, samenwerking en implementatie waarborgen wij duidelijke afspraken over communicatie en uitwisseling van informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Kortom, wij zorgen dat u beschikt over een eenduidige en volledige:

  • scope verdeling (definitief, tijdelijk, conditionering incl. toewijzing aan organisaties/functies)
  • eisenallocatie (incl. categorisering van eisen, toewijzing aan organisaties en documenttypes, verificatie/validatie)
  • risicoallocatie (ontwerprisico, hoeveelhedenrisico, omgevingsrisico’s, etc)
  • werkpakketten definitie, mijlpalenplan (planning level 1) en actitiviteitenplan (planning level 2), inclusief toewijzing aan organisaties
  • interfacelijst (in eerste instantie procesinterfaces)Eenduidige documentenstructuur (incl. documentplanning en status- en revisiebeheer)

Wij beheersen daarvoor verschillende systemen, waaronder Relatics en Conject PM.

Meer weten?
Neem contact op met Harry op 't Ende

"Ik word gedreven door het verbeteren van samenwerking, processen en producten in bouwprojecten".

Stuur een e-mail +31-650665842

PRO6 managers werkte al samen met: