Organisatiecoaching

Het succes van een organisatie hangt veelal af van interne factoren. Wanneer deze optimaal op elkaar afgestemd zijn, zal u zich verbazen over het gemak waarmee bepaalde zaken zich oplossen. PRO6 managers beseft als geen ander dat bedrijfscultuur, communicatie en samenwerking van alle betrokken personen noodzakelijk zijn voor dit succes. 

“In tegenstelling tot wat veel mensen denken begint verandering binnen een organisatie niet bij de mensen die er werken, maar bij de organisatie als geheel. Met organisatiecoaching brengen én houden we organisaties in beweging.”

Wij hebben zelf ondervonden dat investeren in medewerkers een positief resultaat heeft. Het leidt tot innovatie, creativiteit en vertrouwen. Uw medewerkers raken trots op het werk dat zij doen en zijn enthousiast over het bedrijf waar ze voor werken. Uw organisatie dus! Deze positieve instelling zal uiteindelijk leiden tot betere samenwerking en derhalve tot het behalen én overtreffen van projectdoelstellingen. Uw klant positief verrast, u ook.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Advies 
  Wij adviseren organisaties over verschillende aspecten van duurzame veranderingen. Samen met onze klanten werken wij aan het verbeteren van organisaties.
 • Organisatiecoaching 
  PRO6 managers maakt bij verschillende van haar projecten gebruik van organisatiecoaching om projectteams in beweging te krijgen en te houden. 

“Onze kracht is organisatiecoaching gecombineerd met domeinkennis. We kennen de dynamiek en uitdagingen op complexe projecten en kunnen uw bedrijf of projectteam daarom helpen concrete verbeteringen te realiseren.”

Wat betekent organisatiecoaching?

Organisatiecoaching is een methode die sterk in opkomst is in de wereld van organisatiepsychologie. In organisatiecoaching komen organisatieadvies en coaching samen. Het is gericht op organisatieontwikkeling én verandering. Organisatiecoaching richt zich daarom niet op één individu en diens ontwikkeling. Het richt zich juist op de gehele organisatie en het in beweging krijgen en houden hiervan. Hierbij gelden diverse principes als uitgangspunt:

 • Behoefte 
  De behoefte van de organisatie wordt als uitgangspunt genomen.
 • Huidige situatie 
  We sluiten aan bij wat er op dit moment speelt binnen de organisatie.
 • Verandering 
  De coach faciliteert het management bij het vormgeven van haar ideeën voor verandering. Dit gebeurt interactief en handelingsgericht om de interactie in het primaire proces te bevorderen.
 • Aanpak 
  Als laatste maakt de organisatiecoach iedereen mede verantwoordelijk voor de aanpak. De aanpak is afdelingsoverschrijdend en ook hiërarchie-onafhankelijk.
Meer weten?
Neem contact op met Yvonne Korver

"Samenwerking is een rode draad in mijn werk. Het verbinden van mensen en partijen doe ik met veel plezier."

Stuur een e-mail 0654937839

PRO6 managers werkte al samen met: