Trainingen - PRO6 Academy

PRO6 managers kent de praktijk in de bouw van binnen en buiten. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden die we graag delen door het geven van trainingen en in-company trajecten. Wij organiseren regelmatig interne trainingen als onderdeel van de PRO6 Academy waar ook mensen van buiten onze organisatie aan kunnen deelnemen. Voor het organiseren van onze trainingen werken we samen met Springest.

Wij inspireren graag anderen om projectresultaten en samenwerking te verbeteren. 

Hieronder een greep uit ons meest actuele trainingsaanbod:

 

Wij zijn ervaren trainers en docenten

De afgelopen jaren hebben wij al meer dan honderd teams en organisaties bij zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en vakgenoten succesvol getraind. Ook zijn meerdere PRO6 managers in de afgelopen jaren (gast)docent geweest voor onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Utrecht en de TU Delft. Ook worden wij regelmatig gevraagd als gastspreker bij evenementen zoals Duurzaam Gebouwd en het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren.

Wij verzorgen naast ons actuele aanbod ook diverse andere trainingen:

Wij combineren de laatste inzichten uit het veld met een didactisch verantwoorde aanpak. Wij werken vanuit leerdoelen, en splitsen die uit naar het beoogde leerresultaat. Wij stellen:

  • Kennisdoelen: men moet iets kennen, weten en begrijpen
  • Vaardigheidsdoelen: men moet het goede kunnen doen met de opgedane kennis
  • Houdingsdoelen: men moet bereid zijn tot het toepassen van de kennis

Genoemde opsplitsing in kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en houdingsdoelen garandeert een efficiënte en effectieve invulling van onze trainingen. Juist de combinatie van leerdoelen maakt trainingen leuker en hebben daardoor meer impact.
Om ook ruimte te maken voor nieuwe ervaringen en groepsdynamiek passen wij de omgeving en setting aan uw specifieke behoefte aan. Bijvoorbeeld door een combinatie van trainingen met beweging in de vorm van een game, een sportactiviteit of een projectbezoek. Zo worden trainingen nog beter gewaardeerd door deelnemers is onze ervaring.
Tijdens de training worden leerervaringen, aandachtspunten en bijbehorende verbeteracties genoteerd. Een training is pas echt toepasbaar, als een cursist na heeft gedacht over wat hij of zij morgen anders doet. Wij helpen daarbij zowel met het benoemen van acties die iets nieuws activeren (start, speed) en acties die juist gericht zjin op het stoppen van bestaand gedrag of een manier van werken (stop, slow).

De deelnemers ontvangen het cursusmateriaal met daarin het programma, de sheets, opdrachten en achtergrondinformatie. Na afloop ontvangen de deelnemers altijd van de docent een certificaat van deelname.

We werken graag via het principe: "learning by doing". 

Meer weten?
Neem contact op met Simon Kolkman

"Ik wil graag samen bouwen op een inspirerende wijze en resultaten halen die nodig zijn om in de bouw een duurzame waarde te creëren". 

Stuur een e-mail +31-652653212

PRO6 managers werkte al samen met: