Trainingen

PRO6 managers kent de praktijk van projectmanagement in de bouw. Ook ontwikkelt het bureau voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden die het vak ten goede komen; kennis die het bureau wil verspreiden onder opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakgenoten en andere belanghebbenden.

Wij inspireren graag anderen om projectresultaten en samenwerking te verbeteren. Om deze reden zijn binnen PRO6 managers een aantal praktijkgericht trainingen en workshops ontwikkeld.

Meestal worden deze in het bedrijf aangeboden en is maatwerk. Na afloop van de trainingen beschikken betrokken medewerkers over een meer eenduidig, gedeeld en met name werkbare wijze van projectmatig werken. En bijvoorbeeld het toepassen van technieken als SE en SCB in de voorbereiding en uitvoering van UAV-gc contracten. 

Tijdens de training worden aandachtspunten en bijbehorende verbeteracties genoteerd die n.a.v. deze training de organisatie praktische handvatten biedt voor het vervolg. Dit doen wij aan de hand van het 4-S model waarin vier typen acties worden benoemd (Start, Stop, Speed en Slow). Het geeft focus in zaken die je meer gaat doen (start /speed)  en zaken die je minder gaat doen (slow/stop). 

De deelnemers ontvangen een trainingsmap met daarin het programma, de sheets, opdrachten en achtergrondinformatie. Na afloop ontvangen de deelnemers tenslotte een certificaat van deelname.
Alle trainingen en workshops worden regelmatig gegeven en als gevolg hiervan ook worden geactualiseerd.

We werken graag via het principe: "learning by doing". 

Meer weten?
Neem contact op met Sabine van der Hoek

"Mijn passie is om de betrokkenheid in organisaties te vergroten. Ik ben een energiek, krachtig en vrolijk mens"

Stuur een e-mail +31-654381556

PRO6 managers werkte al samen met: