Nieuws

Samen beter bouwen; hét doel dat we voor ogen hadden bij de oprichting van PRO6 Managers. Een doel waar wij aan blijven werken. Op dit moment misschien nog wel meer, beter en effectiever dan ooit. En dat heeft alles te maken met de noodzaak om het samen nu eens echt anders te gaan doen. We zetten alles op alles om Nederland leefbaar te houden en de klimaatdoelstellingen te gaan halen.

Één van onze speerpunten is invulling geven aan opgavegericht en flexibel samenwerken. Wij zien dat de huidige samenwerkingsmodellen en dito contractvormen niet meer goed werken en passen bij de uitdagingen van deze tijd. Met een team van experts en beslissers in de bouw denken we na over samenwerkingsuitdagingen rondom energietransities, mobiliteit en bereikbaarheid. Daarbinnen kijken wij naar de wijze waarop betrokken partijen effectiever en op waarde gericht kunnen gaan samenwerken. Door ervaringen te delen gaan wij samen sneller door de leercurve heen.  

Duurzame samenwerkingen & inspirerende voorbeelden

Eind januari kwamen we weer bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Hierbij werd terecht opgemerkt dat er een positieve kentering merkbaar is omdat nut en noodzaak van betere samenwerking zichtbaar wordt. Vanuit projecten als DOEN en diverse multi-diciplinaire realisatieprojecten in Limburg, de Randstad en Twente blijkt dat investeren in ‘anders’ samenwerken loont.

De rode draad in deze projecten is dat flexibelere manieren van samenwerken zoals bouwteam of 2-fasen contracten echt werkt. Dat is precies de reden waarom het zo belangrijk is om te laten zien dat flexibeler zijn meer voorspelbaarheid oplevert. En dat projecten daarmee wel binnen budget blijven. Maar dan met meer kwaliteit en bovenal een veel betere sfeer. Eenvoudig door elkaar niet meer vast te zetten aan de voorkant, door duurzaam in te kopen, door samen de processen in te richten of meer transparantie in risicoverdeling, besluit- en prijsvorming te creëren.

Leiderschap en de achterban in beweging krijgen

Wat vooral nodig blijkt is leiderschap en het faciliteren van een consistente samenwerkingsgerichte houding binnen, maar ook tussen, de betrokken projectorganisaties. Door de hele achterban van de organisatie mee te nemen, door naar de opgave te kijken in plaats van je eigen positie, door elkaar succesvol te maken zonder dat het ten koste gaat van anderen. En ja, dat kost samen tijd en energie voorafgaand aan de aanbestedingen, in de opstart, maar vooral in het doorzetten tot voorbij het project. Kortom we leven in tijd waarin we dwars door de heersende belangen, fasering en besluitvorming heen moeten gaan. Enkel omdat zij ons belemmeren in het nemen van stappen in de goede richting. 

Natuurlijk is het niet allemaal zo rooskleurig dat een betere samenwerking alles kan oplossen. Nee, we hebben te maken met flinke uitdagingen om bijvoorbeeld bereikbaarheid, wonen en leefbaarheid te verenigen. Er komt in deze zoektocht steeds meer interactie tussen burgers, bouwers, financiële instellingen, overheden, netwerkbeheerders en installateurs. Ook hier zit een belangrijke driver om effectiever te worden in de samenwerking om dat we steeds eerder en met meer verschillende partijen en disciplines moeten werken aan de maatschappelijke opgaves. Nieuwe rollen zoals een  samenwerkingscoach of projectregisseur zullen heel gewoon worden om deze ontwikkeling te versnellen.     

Investeren in duurzaam

De huidige maatschappelijke opgaves zijn inmiddels zó complex geworden, dat zij naast wezenlijk andere samenwerkingsvormen ook vragen naar het optimaal benutten van de technische mogelijkheden anno nu. Eén praktisch voorbeeld hiervan is het maken van ruimte ondergronds in binnensteden voor transport van energie of warmte en daarbij het behouden van ‘groen’ bovengronds. We onderzoeken of het verzwaren van infrastructuur nuttig is of dat juist de energiebehoefte vermindert kan worden. En hoe onbalans in energie, water en temperatuur gebruikt kunnen worden voor warmte of energieopslag. Samen vinden wij wel een oplossing met de wetenschap dat het altijd beter kan en moet.

Naast samenwerking en techniek blijft geld ook nog een uitdaging. Maar was de overheid eerder vooral dwingend in wet- en regelgeving, nu is zij ook faciliterend als het aankomt op financiering van verduurzaming. Vanuit diverse Nationale en Europees Fondsen worden er miljarden ter beschikking gesteld om ons land en Europa duurzamer te maken. Dit geld is bedoeld voor de ontwikkeling van technische oplossingen door organisaties die hieraan willen bijdragen en dit tegen een gunstige financiering nu wel kunnen gaan realiseren.

Een tweede voordeel is dat de rentestand dermate laag is dat investeren in duurzaam beter is voor je portemonnee, het milieu en maatschappij.  Een trend met meer private investeringsfondsen of energiecoöperaties voor bijvoorbeeld wind-, zonneparken of verduurzamen van volledige kantoorgebouwen is waarneembaar als gevolg daarvan.

Let maar op: Nederland gaat dubbelkoploper worden in samenwerken aan verduurzaming, energietransitie en circulair bouwen. 2020 is de start van het millennium, waarin wij met elkaar grote stappen gaan zetten in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. De bouw kan veel als we er maar toe worden uitgedaagd en samen de ruimte ook écht pakken!

 

 

 

Nieuws

Gerelateerd:Wilt u meer weten
of informatie?PRO6 managers werkte al samen met: