Nieuws

Begin februari ben ik voor mijn afstudeerscriptie begonnen bij PRO6 managers aan een onderzoek dat focuste op prijsvorming in Bouwteams. Met behulp van interviews, een enquête en deskresearch ben ik gaan kijken of er een ideaal proces bestaat, dat de prijsvorming soepeler zou laten verlopen. Vijf maanden later kan ik met veel blijdschap vertellen dat ik mijn Bachelor of Business Administration in International Facility Management heb behaald. Aangenaam, ik ben Judith Meijer.

Aan het begin van mijn stage hebben we al eens een kleine update gegeven van het onderzoek. Het aantal positieve reacties hierop, geeft wel aan dat er interesse in het onderwerp is. Daarom neem ik je graag mee in het verloop en de uitslagen.

Aan de hand van een enquête heb ik meningen gepeild over verschillende onderwerpen die relevant kunnen zijn bij de prijsvorming in Bouwteams. Bijvoorbeeld meningen rondom: incentives, risicoverdeling, gebruik maken van een kostenexpert en hoe iemand zijn/haar ideale proces zou omschrijven. De meningen bleken ver uiteen te lopen. Bijna alle verschillende budgetvormen werden genoemd als ideaalbeeld. Daarnaast werd vaak genoemd dat er niet één specifieke methode is die altijd gebruikt kan worden, maar dat dit juist erg kan verschillen per project.  

Doordat de Coronacrisis het lastiger maakte om primair onderzoek (zoals interviews) te doen heb ik de hoeveelheid deskresearch uitgebreid. Ik heb voornamelijk gekeken naar contractmodellen in het buitenland die vergelijkbaar zijn met Bouwteams en hoe de prijsvorming bij deze modellen wordt uitgevoerd. Er kwamen vijf voorbeelden naar boven waarvan er vier officieel zijn erkend door de regering van de landen in kwestie. Uit het Verenigd Koninkrijk kwamen: ‘Integrated Project Insurance’ dat een vorm van een alliantie contract is. ‘Cost Led Procurement’, is handig voor projecten met een strikt budget en ‘two-stage open book’ waar een groot deel van de supply chain in meegenomen wordt. Een uitleg over ‘Early Contractor Involvement’ kwam uit Nieuw Zeeland en ‘Two-Stage Target-Cost Contracting’ is beschreven door P. Lahdenperä.

Last but not least is er onderzoek gedaan naar een ethische charter/overeenkomst. Een Belgisch architectenbureau, Stramien, heeft dit document geïntroduceerd als aanvulling op de contracten en juridische documenten. Het document legt de manier van werken in het team vast en wordt ondertekend door alle individuen die in het Bouwteam komen werken. Onderwerpen die in dit document behandeld kunnen worden zijn: het omgaan met conflicten, misverstanden, hoe het maken van beslissingen gaat en confidentialiteit.

Hoewel ik nog niet precies weet waar ik in de toekomst zal eindigen, heb ik wel een plan voor komend academisch jaar. In september gal ik beginnen met een eenjarige Master. Ik ben, na drie voorrondes, aangenomen bij de MSc in Business Studies, Interdisciplinary Business Professional. Net als mijn Bachelor, zal ik dit volgen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Een last-minute verhuizing is dus niet nodig!

Tot slot wil ik natuurlijk alle medewerkers van PRO6 managers bedanken voor hun hulp en steun. Ook al ben ik wegens de Coronamaatregelen maar een handvol keren op kantoor geweest , toch ben ik altijd door iedereen geholpen waar dit nodig was en ben ik verwelkomt door de hele groep.

Nieuws

Gerelateerd:Wilt u meer weten
of informatie?PRO6 managers werkte al samen met: