Nieuws

Omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker bij grote projecten waar de omgeving veel invloed op heeft. Twan Smitskamp maakt het zelf dag in, dag uit mee als omgevingsmanager bij het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg van Waterschap Rivierenland. Sinds een jaar is hij betrokken bij dit project, dat valt onder het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het HWBP is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke (primaire) waterkeringen die Nederland drooghouden voor 2050 voldoen aan de nieuwe eisen (richtlijnen). Waterschap Rivierenland heeft veel primaire en secundaire waterkeringen en ook aardig wat dijkversterkingen op de planning staan. Deze versterkingen gebeuren in een omgeving waarin techniek, natuur, landschap en omgeving samenkomen. Best logisch dus dat omgevingsmanagement bij deze grote projecten erg belangrijk is. Of liever gezegd; omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker en dit zorgt ervoor dat er verschillende ontwikkelingen gaande zijn op dit gebied. We spreken Twan hierover. 

Wat is omgevingsmanagement?
Voor ik uit de doeken doe waaróm ik het zo belangrijk vind, doe ik eerst even een stapje terug. Want omgevingsmanagement is geen term die je overal hoort. Wat is het eigenlijk? Er zijn verschillende definities, maar deze vond ik het meest tot de verbeelding spreken:

“Het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle betrokken partijen, met als doel (gezamenlijke) doelstellingen te onderkennen en te realiseren.” (Bron: houseoftenders.nl.)

Kortom, je brengt een mogelijkheid op gang, waarbij de omgeving betrokken wordt bij het project (of de doelstellingen) en hier ook zelf een bijdrage aan kan leveren. Dat kan via een gesprek, maar ook via andere communicatiekanalen. Alles telt, zolang het maar voor interactie oplevert over de gezamenlijke doelstellingen. De omgevingsmanager faciliteert hierin en brengt de belangen van alle betrokken partijen in kaart. Juist deze twee facetten van het vak zijn erg belangrijk en worden ook belangrijker.

 

Vroeger en nu
Waar omgevingsmanagement vroegâh werd gezien als een ‘communicatie dingetje’ en puur een adviserende rol had ten aanzien van een project, heeft omgevingsmanagement nu een prominentere plek in een project. In plaats van eenzijdige (adviserende) informatie, wordt er nu vanuit discipline omgevingsmanagement samengewerkt om juist die omgeving te leren begrijpen. En natuurlijk om tot een plan te komen waarover alle partijen tevreden zijn. Inderdaad: een klassieke win-win situatie.

 

Pró samenwerking
Helaas merk ik in praktijk dat dit nog niet overal het geval en dat omgevingsmanagement vaker wordt gezien als noodzakelijk kwaad, dan als kans. Dit zal niet in de boeken of contracten te lezen zijn, maar je merkt het wel in de omgang met andere disciplines. Bewoners zijn nog steeds bewoners, die maar wat vinden en geen verstand hebben van de (technische) oplossing. De technici, ecologen of hoge ambtenaren weten echter wél wat er (technisch) kan en ook wat er gaat gebeuren, maar houden veelal te weinig rekening met de belangen van de omgeving. Dat bijvoorbeeld de tuin van een omwonende met 50% kleiner wordt, is niet belangrijk voor het project. En daar zit mijn frustratie. Niet omdat ik pró bewoners of pró technici ben, maar omdat er wordt gewerkt met oogkleppen op.

 

Samen beter bouwen
Juist als je werkt aan zo’n grote maatschappelijke opgave en aan een project dat veel ‘omgeving’ heeft is het belangrijk om zo onpartijdig mogelijk (dus zonder oogkleppen) je project in te gaan. Voor, met en door de omgeving waar je het voor doet. Gelukkig zie ik kleine veranderingen. In de goede richting. Gesprekken met elkaar. Rekening houden met elkaar. Een plan B achter de hand hebben. Als we het dan over Samen Beter Bouwen hebben, dan is dit hier het perfecte voorbeeld van. Een ontzettend mooie ontwikkeling als je het mij vraagt!

Nieuws

Gerelateerd:Wilt u meer weten
of informatie?PRO6 managers werkte al samen met: