Nieuws

Combinatie STUW heeft gunning binnen voo...
Donderdag 14 juni 2018 maakte Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de definitieve gunning van de raamovereenkomst Detacheringsdiensten bekend. Het consortium STUW (Specialistisch Team Utrechtse Waterpartners) bestaande uit 2ndSense, DIJK53...

Nieuwe training: Integraal Projectmanagement
Integraal Projectmanagement (IPM) is binnen de bouw en infrasector een breed geaccepteerd model voor projectmanagement. Steeds meer opdrachtgevers gebr...
Lees meer

Founding partner Bouwgenootschap
PRO6 managers is als eerste founding partner toegetreden tot het Bouwgenootschap. Het Bouwgenootschap ontwikkelt en deelt kennis en tools, verzorgt cursuss...
Lees meer

Holacracy in de praktijk
Zelfsturing is een thema dat veel aandacht krijgt en verdiend. Holacracy is een regelsysteem voor zelfsturing. PRO6 managers werkt volgens de principes van h...
Lees meer

Wilt u meer weten
of informatie?

PRO6 managers werkte al samen met: