Energie

Het begrip energie heeft het afgelopen decennium een andere betekenis gekregen. Wereldwijd wordt er steeds meer stilgestaan bij het verbruik van energie. De vraag naar alternatieven groeit enorm, omdat oliereserves naar verwachting zullen slinken. Hierdoor heeft deze sector een nieuwe impuls gekregen. Offshore windmolenparken, Waste to Energy centrales en ondergrondse gasopslag zijn geen toekomstbeelden meer: het is actueler dan ooit!

PRO6 managers heeft kennis van deze nieuwe technieken. Een mooi project waar we met gepaste trots op kunnen voortborduren is BAVIRO. Deze afvalverbrandingscentrale is gebouwd volgens het waste-to-energy principe. De energie die vrijkomt bij de verbranding wordt gebruikt om 70.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Alsof dat nog niet bewonderenswaardig genoeg is, blijft er ook nog energie over om het nabijgelegen kassencomplex te verwarmen. Wat ons betreft hét voorbeeld van duurzaamheid!

HarvestaGG

PRO6 managers werkte al samen met: