Algemene voorwaarden & AVG

Op al onze opdrachten zijn de voorwaarden van ‘De Nieuwe Regeling 2011 – herzien (juli 2013)’ van NLingenieurs van toepassing. Deze zijn hier te raadplegen.

AVG – Algemene verordening persoonsgegevens

Op basis van de Algemene verordening persoonsgegevens zijn de volgende documenten van toepassing. Allereerst onze privacyverklaring, deze kunt u hier downloaden of hieronder raadplegen. 

Daarnaast hanteren wij een standaard verwerkersovereenkomst. U kunt de template voor verwerkersovereenkomsten van PRO6 managers hier raadplegen en downloaden.

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van PRO6 managers B.V. en PRO6 Holding B.V., gevestigd te Henry Dunantstraat 38a te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24317716, hierna te noemen: `PRO6 managers`

Bewust of onbewust deelt u – vanuit uw bedrijfsuitoefening óf als natuurlijk persoon – persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@pro6managers.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderhouden van contacten en het mogelijk sluiten van overeenkomstenVoornaamAchternaamAdres GeboortedatumTelefoonnummerE-mail adresUitvoering van een overeenkomst, Toestemming via kennismaking of het onderhouden van contactGedurende de looptijd van een overeenkomst, of zolang een mogelijkheid van het sluiten van een overeenkomst opportuun is.Alle medewerkers van PRO6 managers
Administratie en facturatieVoornaamAchternaamAdresTelefoonnummerE-mail adresBankgegevensBetaalgegevensUitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.BoekhouderAccountantBelastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoornaamAchternaamE-mailadresWerkgeverToestemming via kennismaking of het onderhouden van contactZolang als men aangemeld is.E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)IP-gegevensGebruikersprofielenToestemming via kennismaking of het onderhouden van contactIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  WebsitebeheerderAnalytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt PRO6 managers uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die PRO6 managers met u heeft, of wanneer PRO6 managers wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de meest voorkomende situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht PRO6 managers te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren middels paspoort of identiteitskaart. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal PRO6 managers deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van PRO6 managers hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

PRO6 managers treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van PRO6 managers. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. PRO6 managers raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

PRO6 managers past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. PRO6 managers raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen die niet voortkomen uit wet- en of regelgeving zal PRO6 managers er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of PRO6 managers wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke rol:Master of Tools

E-mail: info@pro6managers.nl

Telefoonnummer:033-3302949

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort