OSIRIS

Warmtebedrijf West-Brabant & PreZero Energy

Half juni 22 heeft Harry op ’t Ende te horen gekregen dat het OSIRIS-project officieel van start kan gaan. Leuk, want het is voor hem geen onbekend terrein. In het verleden was Harry als projectdirecteur al nauw betrokken bij de bouw van BAVIRO, de huidige AfvalEnergieCentrale van PreZero in Roosendaal. Van deze kennis en ervaring kan zowel het team als hijzelf binnen dit project goed gebruik maken.

Het OSIRIS-project is een samenwerking tussen PreZero Energy Roosendaal en de gezamenlijke tuinders van Nieuw Prinsenland in Dinteloord en Energie Cluster Steenbergen. Zij zijn op hun beurt verenigd in het Warmtebedrijf West-Brabant. Het doel van dit project is om de glastuinbouw binnen deze gebieden te voorzien van CO2 en restwarmte afkomstig van PreZero. Dit levert niet alleen lagere kosten op, maar is met het oog op duurzaamheid en de klimaatplannen ook een perfect alternatief voor de huidige methoden.

“Binnen dit project komt mijn kennis en ervaring goed van pas, want bij het BAVIRO-project hebben we al eens laten zien dat deze restwarmte (nu al toegepast voor stadsverwarming) een heel goed alternatief is. We gaan daarom ook voortborduren op de installatie die we daar hebben neergezet. In hoofdlijnen gaan we lage temperatuur restwarmte en CO2 uit de Afval Energiecentrale van PreZero Energy Roosendaal uitkoppelen, vervolgens transporteren we de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden in Steenbergen (ca. 14 km) en Dinteloord (ca. 12 km). Tenslotte willen we de warmte kunnen bufferen en distribueren binnen de glastuinbouwcomplexen.”

Om deze plannen te realiseren zijn er warmteleidingen ontworpen die een levertemperatuur van 70°C en een retourtemperatuur van ca 35°C makkelijk aankunnen. De CO2-leidingen worden ontworpen op 16 bar DN700 en zijn extra ruim gedimensioneerd om de bufferfunctie te kunnen vervullen. De eerste stap die wij als PRO6 managers mogen oppakken is de aanleg van deze transportleidingen. Dit gaan we doen middels een Bouwteam. Tegelijkertijd pakken we met een team het ontwerp van de distributienetten op.

Harry is als projectmanager aangesteld, maar zeker niet de enige PRO6’er die betrokken is bij dit project. Ook Camiel (projectbeheersing), Heleen (contractmanagement), Aimée en Matthia (projectbeheersing en systems engineering) zitten in het projectteam dat als een Bouwteam is samengesteld. Met dank aan deze werkwijze wordt er gewerkt op basis van vertrouwen, kwaliteiten en efficiency. Annette is de teamcoach van het Bouwteam.

Het project is, na een haalbaarheidsfase van ruim twee jaar, in juni 2022 van start gegaan en de oplevering staat gepland voor eind 2025.

De foto’s zijn gemaakt bij PreZero Energy in Roosendaal en door Gebroeders van Duijn in Steenbergen.

Wie of wat

Gerelateerde cases

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort