OSIRIS

Warmtebedrijf West-Brabant & PreZero Energy

Osiris is een samenwerking tussen PreZero Energy Roosendaal en de gezamenlijke tuinders van Nieuw Prinsenland in Dinteloord en Energie Cluster Steenbergen. Zij zijn op hun beurt verenigd in het Warmtebedrijf West-Brabant (WWB). Het doel van dit project is om de glastuinbouw binnen deze gebieden te voorzien van CO2 en restwarmte afkomstig van PreZero. Dit levert niet alleen lagere kosten op, maar is met het oog op duurzaamheid en de klimaatplannen ook een perfect alternatief voor de huidige methoden.

Het meeste werk verzetten we momenteel voor WWB, maar ook PreZero is voor PRO6 managers geen onbekend terrein. In het verleden was Harry op ’t Ende als projectdirecteur namelijk al nauw betrokken bij de bouw van BAVIRO, de huidige AfvalEnergieCentrale (AEC) van PreZero in Roosendaal. Van deze kennis en ervaring kan zowel het team als hijzelf binnen dit project goed gebruik maken.

“Binnen dit project komt mijn kennis en ervaring goed van pas, want bij het BAVIRO-project hebben we al eens laten zien dat deze restwarmte (nu al toegepast voor stadsverwarming) een heel goed alternatief is voor warmte uit gas. We gaan daarom ook voortborduren op de installatie die we daar toendertijd hebben neergezet. In hoofdlijnen gaan we lage temperatuur restwarmte en CO2 uit de AEC van PreZero Energy Roosendaal uitkoppelen, vervolgens transporteren we de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden in Steenbergen (ca. 14 km) en Dinteloord (ca. 12 km). Daar komt het aan bij twee distributiestations die het middels een, ook nog aan te leggen, lokaal distributienet bij de telers brengt.”

Om deze plannen te realiseren zijn er warmteleidingen ontworpen die een levertemperatuur van 70°C en een retourtemperatuur van ca 35°C makkelijk aankunnen. De CO2-leidingen worden ontworpen op 16 bar DN700 en zijn extra ruim gedimensioneerd om de bufferfunctie te kunnen vervullen. De eerste stap die wij als PRO6 managers mogen oppakken is de aanleg van deze transportleidingen. Dit gaan we doen middels een Bouwteam. Tegelijkertijd pakken we met een team het ontwerp van de distributienetten en -stations op.

Harry is als projectmanager aangesteld, maar zeker niet de enige PRO6’er die betrokken is bij dit project. Ook Camiel (manager projectbeheersing), Heleen (contractmanagement), Aimée en Matthia (projectbeheersing en systems engineering) zitten in het projectteam dat als een Bouwteam is samengesteld. Met dank aan deze werkwijze wordt er gewerkt op basis van vertrouwen, kwaliteiten en efficiency. Ondanks de verschillende belangen van alle aangesloten partijen staat de ‘Best for Project’ mentaliteit voorop. Annette is de teamcoach van het Bouwteam.

De foto’s zijn gemaakt bij PreZero Energy in Roosendaal en door Van Duijn De Jong Aubergines in Steenbergen.

Wie of wat

Gerelateerde cases

Meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerking binnen Osiris en het Bouwteam. Benieuwd naar onze ervaringen? Laat vooral een berichtje achter of neem contact op met een van onze projectcollega's, dat vinden we leuk!

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort