Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Waterschap Vallei en Veluwe

Het klimaat is sterk aan verandering onderhevig. Er valt in korte tijd meer en intensievere neerslag met alle gevolgen van dien. Rivieren die het water niet aankunnen en steden die onder water dreigen te lopen. Het programma van het Rijk ‘Ruimte voor de Rivier’ biedt een oplossing voor deze problemen. Twee dijken van elk acht kilometer lengte en onder andere een inlaat van ruim 800 meter om uiteindelijk een geul te bouwen die slechts eenmaal per mensenleven gebruikt zal worden.

PRO6 managers is trots dat zij het Waterschap Vallei en Veluwe mag ondersteunen bij de realisatie van deze unieke opgave. Het project is op dit moment vol in uitvoering. Deze Hoogwatergeul heeft bij extreem hoog water in de IJssel twee functies: die van berging en van bypass. In praktijk komt het er op neer dat deze geul bij hoog water ervoor moet zorgen dat de Hanzesteden Deventer en Zutphen niet onder water komen te staan. Wanneer dit dreigt zal de inlaat in werking worden gezet en wordt de waterstand van de IJssel vervolgens met 71 cm worden verlaagd.

PRO6 managers heeft in verschillende fases bijgedragen aan dit project. Joost Merema heeft tijdens de voorbereiding gewerkt aan de vraagspecificatie en het contractdossier (UAV-GC 2005), met veel aandacht voor maatwerk in de proceseisen. Tijdens de aanbestedingsprocedure en in de voorbereiding op de uitvoering ondersteunde PRO6 managers zowel op het contractmanagement als claimmanagement en document- en informatiemanagement.

Wie of wat

Gerelateerde cases

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort