Herziening UAV-GC 2020

PRO6 managers vond het enkele jaren geleden tijd om belangrijke stakeholders in het veld het gesprek te laten aangaan, met als doel is de GC-praktijk te verbeteren. Sinds 2000 werken we in Nederland met de UAV-GC, waarbij in 2005 de laatste versie is vastgesteld. Geïntegreerd contracteren biedt zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers nog veel mogelijkheden, maar in de praktijk bleek vaak dat het potentieel er lang niet altijd uitkomt. Dit heeft geleid tot de herziening van de UAV-GC.

De herziene UAV-GC 2020 beoogt bij te dragen aan de samenwerking in UAV-GC projecten. Maar hoe pas je de nieuwe voorwaarden dan concreet toe? En wat verandert het voor mij als Opdrachtgever of Opdrachtnemer?

PRO6 managers heeft afgelopen jaren veel geïntegreerde projecten begeleid en geëvalueerd. De lessen die we daar trokken hebben we gedeeld en ook ingebracht in het proces van de herziening. Dat betekent dat wij al ervaring hebben in die andere manier van werken zoals deze nu is vastgelegd in de nieuwe standaard voorwaarden.

In onze training UAV-gc 2020 in de praktijk leer je daarom van ervaringsdeskundigen hoe je het contract concreet kan toepassen. We gaan dus verder dan het noemen van de wijzigingen, maar helpen je echt om de wijzigingen succesvol te laten bijdragen aan je project!

Denk hierbij aan:

  • Hoe organiseer je het proactief communiceren tussen partijen?
  • Stimuleren van dialoog en interactie bij het contracteren van een UAV-gc project tijdens de aanbestedingsprocedure?
  • Hoe kom ik tot een voor partijen transparant en realistisch projectresultaat en risicoverdeling?

PRO6 managers is namens NL Ingenieurs betrokken bij de herziening van de UAV-GC 2005 naar de UAV-GC 2020. In lijn met onze visie voor Samen Beter Bouwen delen wij in deze training onze kennis van de UAV-gc 2020 met jou zodat je deze direct kan toepassen in je projecten.

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort