Succesvol samenwerken in 2-fasen-contracten

Succesvol samenwerken in 2-fasen-contracten blijkt in praktijk niet altijd vanzelfsprekend. PRO6 managers is actief betrokken bij zowel de nieuwe model bouwteamovereenkomst vanuit Duurzaam Gebouwd als de ontwikkeling van het geactualiseerde UAV-gc model. Deze vernieuwde modellen voor 2-fasen-contracten geven niet alleen richting aan een succesvolle samenwerking, maar bieden ook de mogelijkheid om het specifiek in te richten.

In lijn met onze visie ‘Samen Beter Bouwen’ hebben wij een training ontwikkeld, waarin wij onze kennis graag delen met jou. Dit stelt jou in staat om de opgedane kennis direct toe te passen in je projecten. Zo leer je onder andere wat er nodig is om succesvol samen te werken, hoe je de juiste randvoorwaarden daarvoor kunt creëren én tegelijkertijd kunt sturen op zowel het resultaat als de relatie.

Verder besteden wij aandacht aan:

 • Visie vanuit organisatie en het project op samenwerken in een 2-fasen-contract;
 • Stimuleren van dialoog tijdens de aanbesteden;
 • Samenwerking opstarten en ontwikkelen;
 • Proactief communiceren tussen partijen;
 • Transparante en realistische taak- en risicoverdeling;

Leerdoelen

Aan het einde van deze training:

 • Ken je de laatste stand van zaken over de verschillende 2-fasen-contracten (inclusief modellen en kun je de verschillen tussen de UAV en UAV-gc varianten onderscheiden;
 • Ben je in staat om een projectspecifieke visie op te stellen en de randvoorwaarden te organiseren in de voorbereiding op een 2-fasen-contract.
 • Ken je de nieuwste mogelijkheden voor het stimuleren van dialoog tussen partijen tijdens zowel de voorbereiding, aanbesteding als realisatiefase.
 • Weet je wat er nodig is om de samenwerking effectief op te starten en te ontwikkelen in de projecten. En welke competenties, aanpak en tools daarbij succesvol zijn zoals oefeningen en methodes.
 • Kun je het begrip proactief communiceren concreet vertalen naar een handelswijze in je projecten; En hoe dit bijdraagt aan vertrouwen
 • Ken je de belangrijkste rechten en plichten van Opdrachtgever en Opdrachtnemer om tot realistische en taak- en risicoverdeling te komen. En hoe hierop gestuurd kan worden;

Opzet

Deze training is ontwikkeld in de nasleep van de coronapandemie. Indien u deze daarom online wenst is dat dan ook geen enkel probleem. Door onze ruime ervaring met (online) trainingen benadert deze training de ervaring van een ‘echte’ fysieke training. Zo bevat de training actieve werkvormen, mystery guests die praktijkervaring inbrengen en andere afwisselende presentatievormen. Kortom: we zorgen voor voldoende dynamiek en energie om vloeiend door deze training te leiden. Om de kwaliteit van de training te borgen, hebben we onze kennis verdeeld over vier sessies:

Sessie 1: De huidige praktijk en uitdagingen van 2-fasen-contracten

 • Overzicht van de beschikbare modellen voor 2-fasen-contracten | Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
 • De best en worst practices uit de praktijk | Project specifieke uitwerking van de 2-fasen-overeenkomst met behoud van de standaard overeenkomst.
 • Valkuilen, kansen en uitdagingen voor het organiseren en formeren van het bouwteam | Hoe kun je als IPM-team samenwerken in een bouwteam?

Sessie 2: Succesvol contracteren op basis 2-fasen modellen

 • Wanneer pas je 2-fasen-contracten juist wel of niet toe? Wat is belangrijk qua prijs, scope, tijd?
 • Visie op samenwerken | Zijn mens, project en organisatie er klaar voor?
 • Aanbesteden van 2-fasen-contracten

Sessie 3: Samenwerken bouwteamfase, prijsvorming en uitvoering

 • Hoe geef je proactief communiceren, effectief samenwerken en ontwikkelen in bouwteams vorm? Welke competenties, aanpak en tools zijn succesvol? En wat vraagt dit van elkaar?
 • Transparante prijsvorming en riscoverdeling – zekerheden en onzekerheden – wie neemt welk risico en wat is het effect daarvan op de prijsvorming?
 • Soepele overgang van bouwteamfase naar uitvoering – het goed houden van de relatie en vasthouden aan contract.

Sessie 4: Terugkomdag: Ervaringen uitwisselen en kennis verdiepen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Voor wie?

De training richt zich op ervaren projectmanagers en contractmanagers die ervaring hebben met
2-fasen-contracten en hier meer uit willen halen.

De Trainers

De training zal worden verzorgd door ervaren contractmanagers en trainers vanuit PRO6 managers. PRO6 managers is actief betrokken bij de herziening van de UAV-gc en de ontwikkeling van modellen voor 2-fasen-contracten. Wij hebben daarnaast ruime ervaring met het werken in andere contractvormen (UAV-gc, UAV (RAW) en bouwteam) en geven al ruim 15 jaar goed gewaardeerde trainingen.

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort