Systeemgerichte Contractbeheersing 3.0

Met de groei van het gebruik van contractvormen zoals UAV-GC ontstaat meer afstand tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Door deze verandering van rollen ontstaat meer behoefte aan een Opdrachtnemer die verantwoordelijkheid neemt voor een goede werking van zijn (ISO) kwaliteitsmanagement-systeem. Opdrachtgevers zullen daarbij steeds meer systeemgerichte contractbeheersing toepassen waarbij risicogestuurd gecontroleerd wordt of aan de prestatie eisen van het contract wordt voldaan en/of het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer goed functioneert.

Dit betekent voor de praktijk van opdrachtgevers en adviseurs een enorme slag in enerzijds leren loslaten, en anderzijds veel planmatiger en op basis van een contractbeheersingsfilosofie auditen en toetsen. De opdrachtnemer is namelijk verantwoordelijk voor het kwaliteit van zijn werk én moet daarbij transparant zijn over zowel proces als resultaat. Zijn ontwerp en de bouwprocessen moet hij daarom aantoonbaar beheersen.

Leren doe je niet door alleen te luisteren. Daarom krijgen de cursisten praktijkvoorbeelden aangereikt en worden zij actief betrokken bij het denken volgens / en werken met systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Onze werkwijze bestaat daarom uit de volgende mix:

 • Tell me’: de docenten reiken kennis en theorie aan rondom SCB.
 • Show me’: de docenten brengen praktijkervaringen en voorbeelden in (van cases tot concrete documenten).
 • ‘Involve me’: tijdens de module is ruimte voor interactie tussen docent en deelnemers (vraag en antwoord) én ook voor interactie tussen deelnemers onderling.


De oefeningen waarbij deelnemers actief worden betrokken, zijn:

 • Rollenspel met feedback vanuit de groep;
 • Formuleren van persoonlijke doelstellingen, toetsing aan doelstellingen aan eind van de module;
 • Formuleren persoonlijke acties na afloop doorlopen module.

Leerdoelen

Na het deelnemen aan deze cursus zullen de cursisten het volgende geleerd hebben:

 • Kennis over de grondslag van SCB, de actuele ontwikkelingen en de wijze van toepassing bij integrale contractvormen;
 • De wijze waarop contractbeheersing opdrachtnemer en opdrachtgever binnen SCB ingericht dient te worden;
 • Hoe een beheersstrategie vastgelegd dient te worden in een contractbeheersplan;
 • Het evalueren en toetsen van de producten, processen en systemen van de opdrachtnemer op basis van een toetsplanning
 • De ervaringen van het toepassen van SCB in de praktijk van de decentrale (gemeentelijke) overheid;
 • Inzicht in de rollen en taken binnen SCB en de relatie met houding en gedrag van de opdrachtgever.

Voor wie?

Deze cursus richt zich op de praktijk van Opdrachtgevers en adviseurs die aan projecten werken waarbij middels SCB gewerkt wordt of zal gaan worden.`

Door wie?

Deze training wordt gegeven door Joost Merema en Mark Siewers. Beiden hebben jarenlange ervaring met het werken op projecten aan overheidszijde (provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, gemeente). Dat betekent dat de kennis die zij delen op het gebied van UAVGC, systeemgerichte contractbeheersing en IPM op dagelijkse basis door henzelf ingezet is. Daarnaast is Joost regelmatig spreker over deze onderwerpen, en als praktijkdocent/moduleleider verbonden aan de Hogeschool Utrecht voor de opleiding Master of Engineering.

Opzet

 • De duur van deze training workshops varieert van een 1 dag tot drie dagen, afhankelijk van het de doelgroep, beschikbare kennis en de gewenste diepgang.
 • De deelnemers ontvangen een trainingsmap met daarin het programma, de sheets, opdrachten en achtergrondinformatie. Na afloop ontvangen de deelnemers tenslotte een certificaat van deelname

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort