Verduurzaming Amsterdam-Zuidoost

Gemeente Amsterdam

In Amsterdam-Zuidoost vindt grootschalige gebiedsontwikkeling en transformatie plaats. De ambitie is namelijk om in Amstel 3 & Arenapoort (West) een zo duurzaam mogelijke en betaalbare warmtelevering collectief te organiseren. Er zijn al decennialang meerdere datacenters in het gebied aanwezig. De uitdaging is om hun restwarmte in te zetten voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw in het gebied met in het bijzonder “Eleven Square”. Dit is het nog te bouwen district tegenover de ArenA. Zo vervult het project een belangrijke rol in de ambitie van stadsdeel Zuidoost om in 2040 klimaatneutraal te zijn.  

De gemeente heeft in dit proces de rol op zich genomen om een duurzame, betaalbare en open infrastructuur voor de warmtevoorziening te faciliteren waarmee restwarmte uit datacenters naar de wijken gebracht gaat worden. Momenteel is de uitdaging om te komen tot een aanbesteding voor de realisatie én exploitatie van het warmtenet. De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om dit project uit te vragen in twee fasen waarbij allereerst in een Bouwteam een aantal producten worden uitgewerkt waaronder de businesscase, het ontwerp, en de optimale risicoverdeling. Ook komen er uitdagingen zoals de Wet collectieve Warmte bij het project kijken. Na de Bouwteamfase wordt er een concessieovereenkomst gesloten voor de realisatiefase en de concessieperiode.

Een dedicated projectteam van de gemeente is momenteel druk bezig met de voorbereidingen op de tender. In opdracht voor de gemeente Amsterdam heeft Rob Henneveld in de rol van contractmanager het aanbestedingsdossier opgesteld. Aan de hand van de kennis en ervaring binnen PRO6 managers en een consultatie met de markt is gekozen voor een innovatieve bouwteamaanpak die uiteindelijk moet leiden tot een concessieovereenkomst. Een nieuwe aanpak binnen de energietransitie die kansen biedt! Het biedt de mogelijkheid om binnen de kaders van de aanbesteding en concessiegedachte in een vroegtijdig stadium tot optimale publiek-private samenwerking te komen om de specifieke risico’s van een dergelijke opdracht met elkaar te doorgronden.

Gerelateerde cases

Meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort