Vervanging Da Costakade

Gemeente Amsterdam

Het leek een routine project: het renoveren van het maaiveld (de stoep en straat) van de Da Costakade in Amsterdam. Na het bezwijken van één kademuur, zijn de kademuren van de Da Costakade onderzocht . Uit dit onderzoek is gebleken dat alle kades langs de Da Costakade aan vervanging toe zijn. Eind 2021 vertrok de Manager Projectbeheersing en werd Annemarie Baas ingehuurd als vervanger.

“Het project Da Costakade is een op zichzelf staand project, maar we krijgen wel een bijdrage vanuit het programma bruggen en kademuren. Dat is fijn, want het is een project met meer omvang dan het aanvankelijk leek. We zitten nu in de fase van een voorontwerp om de verschillende bouwconstructies voor het vervangen van de kademuren in kaart te brengen. Standaard wordt er door de gemeente Amsterdam een L-wand gebruikt, maar omdat de gemeente graag bomen wil behouden kan dat niet. Daarom is er gezocht naar een alternatieve constructie: een combiwand. Hierbij is de kademuur wat dunner, maar krijgen de bomen de ruimte om te blijven groeien.”

Woonboten verplaatsen

Een andere uitdaging binnen dit project is de hoeveelheid aan woonboten. Over een kleine 1,6 km, liggen ruim 73 woonboten die gedurende de werkzaamheden verplaatst moeten worden. “Dat lijkt misschien niet lastig, maar bedenk wel dat sommige woonboten daar al heel wat jaren liggen én in de loop der tijd zijn aangepast. Hierdoor passen een groot deel van de woonboten niet meer onder de bruggen door. Op dit moment bekijken we de mogelijkheid van een zinkdok: hier worden de woonboten in gevaren om ze vervolgens iets te verlagen waardoor ze onder de bruggen doorkunnen.”

Wie denkt dat dit de enige uitdaging is waar Annemarie mee te kampen heeft… ‘Het omvangrijke project Oranje Loper, loopt dwars door de Da Costakade, dus daar moeten we rekening mee houden. En last but not least loopt er een oergeul dwars door het projectgebied.  Dit maakt dat de palen die gebruikt moeten worden voor de kademuur veel dieper in een zandlaag terecht moeten komen. Niet per se een probleem, maar in de huidige materialenmarkt, brengt dat hogere kosten met zich mee.’

Na de zomer staat de start van het detailontwerp. Omdat het een alternatieve methode is, zal er eerst een pilot plaatsvinden. Hierbij wordt zo’n 15 meter kademuur, waar ook bomen voor staan, naar voren getrokken om te testen.

Als projectbeheerser is zij integraal verantwoordelijk voor tijd, financiën, risico’s, kwaliteit, voortgang en samenwerking. Om de voortgang te waarborgen is er eens per twee weken bouwteam overleg, afgewisseld met eens per twee weken intern IPM-overleg.

Wie of wat

Gerelateerde cases

Meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort