Vervanging Zaanbrug

Gemeente Zaanstad

Onze collega Lucas is sinds juni 2022 verantwoordelijk voor de projectbeheersing van de vervanging van de Zaanbrug, een project van de gemeente Zaanstad.

Het project
De Zaanbrug is een belangrijke verbinding over de rivier de Zaan en verbindt de plaatsen Wormer en Wormerveer. De oude brug was inmiddels ruim 60 jaar oud en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd.

Sinds juli 2022 is de brug afgesloten en is er een tijdelijke brug naast de oude in gebruik genomen. Waar we bij de Oranje Loper tijdelijke bruggen hebben die voor voet- en fietsverkeer bedoeld zijn, kan in dit project ook het autoverkeer gebruik maken van de tijdelijke brug. Maar er is niet alleen verkeer dat óver de brug gaat. Ook onder de brug door is het druk met beroepsvaart en de grotere binnenvaartschepen.

Inmiddels is een begin te zien van de nieuwe brug; de pijlers staan, evenals de hameitorens, alleen het middelste stuk van het val mist nog, dat is het deel van het brugdek dat wordt opgetild. Aan weerszijden krijgt de nieuwe brug brede vrijliggende fiets- en voetpaden als belangrijke bijdrage aan de verbetering.

De werkzaamheden als projectbeheerser voor de Zaanbrug
“Mijn opdracht is de projectbeheersing van team Zaanbrug, als onderdeel van het programma Grote Infra van de gemeente Zaanstad. Ook voor andere projecten heb ik taken zoals het bijhouden van capaciteitsramingen en interne financiën. Maar de meeste tijd besteed ik aan de Zaanbrug, waar ik verantwoordelijk ben voor onder andere het bijhouden van contractwijzigingen die Zaanstad raken en de financiële beheersing.”

Een dynamisch aspect aan deze opdracht is de bestuurlijke inbedding van het project. De brug is voor de helft eigendom van de gemeente Zaanstad en voor de andere helft van de gemeente Wormerland, maar de provincie Noord-Holland neemt de helft van de vervangingskosten op zich en voert namens de gemeenten de regie. De gemeente Zaanstad is een stuk groter dan Wormerland en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en bediening van de brug. Lucas vormt een schakel tussen de verschillende afdelingen.

“Toen ik in dit team begon was het behoorlijk hectisch, maar inmiddels hebben we de zaken goed op orde en daar ben ik best trots op. De afgelopen tijd zijn er verschillende issues naar voren gekomen, bijvoorbeeld omtrent het voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de nieuwe brug ter voorkoming van schade door aanvaringen en omtrent de zetting van de pijlers na het heien. Deze issues hebben we samen met de aannemer en de provincie op weten te lossen zonder vertraging of veel extra kosten.”

De brug ligt in bebouwd gebied en over een drukke vaarroute, binnen het project ligt dan ook een grote taak voor omgevingsmanagement. Er moet veel afgestemd worden en goed nagedacht over hoe uitvoeringswerkzaamheden worden ingericht met zo min mogelijk belemmeringen en stremmingen van de doorvaartroute. 

“De verwachting is dat de nieuwe brug in het voorjaar van 2024 toegankelijk zal zijn voor verkeer. Hiervoor ben ik nu al bezig met afstemming over het opleverdossier en of er voldoende tijd is opgenomen voor het testen en de overdracht van de bediening. Nu de brug bijna afgebouwd is, worden mijn werkzaamheden minder, maar ik blijf betrokken tot het einde van het project. Ik vind het belangrijk om het schip niet vroegtijdig te verlaten en zal zorgen dat het project ook administratief goed afgerond wordt.”

Wie of wat

Gerelateerde cases

Meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort