Circulariteit in aanbestedingen: hoe staan we ervoor en wat kan beter?

In november is Ola Tabasha bij ons afgestudeerd voor haar onderzoek naar toepassing van circulariteit in aanbestedingen aan de TU Delft. De professoren van de universiteit waren erg onder de indruk van het onderzoek en waardeerden Ola haar onderzoek met een uitzonderlijke, maar zeer terechte 9!

Als PRO6 Managers zijn wij onwijs trots op Ola! Niet alleen op het fantastische resultaat, maar ook met het onderzoek zelf. Dit biedt aanleiding om na te denken en zeer waarschijnlijk ook te implementeren in onze eigen werkwijze. Na haar afstuderen interviewden we Ola over haar onderzoek.

Wat was de aanleiding om dit onderwerp te onderzoeken?
“De noodzaak voor toepassing van meer circulariteit is inmiddels breed erkend gezien de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Binnen de Grond-Weg en Waterbouw bieden civiele projecten veel kansen voor toepassing van circulariteit. Maar zelfs als de ambitie hoog ligt, brengt elk project veel uitdagingen met zich mee die uiteindelijk vaak zorgen voor slechts beperkte toepassing van circulariteit. Het is dus nodig om de implementatie van de ambities naar het uiteindelijke resultaat te onderzoeken.”

In jouw onderzoek staat implementatietrouwheid centraal? Kun je eens toelichten wat dat is?
“Implementatietrouwheid verbindt de ambities in het beleid (bijv.100% circulariteit in de inkoop van een organisatie) met het proces en de uiteindelijk bereikte resultaten. Hierdoor kun je met dit concept onderzoeken of en hoe de onderdelen die je hebt geïmplementeerd je ambitie hebben bereikt.”

Hoe ging je in je onderzoek te werk?
“Implementatietrouwheid komt origineel uit de sociale wetenschappen. Ik heb dit begrip daarom eerst uitgewerkt naar een model dat past bij de context van zowel de bouw als aanbestedingen. Op basis van dit aangepaste model heb ik een methode ontwikkeld voor de beoordeling van aanbestedingen van projecten. Deze methode heb ik in drie cases toegepast. De cases waren toevallig allemaal civiele projecten met een circulaire ambitie. In de cases hebben de betrokkenen bij de aanbesteding een enquête ingevuld. Vervolgens ben ik met deze personen in gesprek gegaan om dieper op de vragen in te kunnen gaan.”

Wat waren de belangrijkste resultaten van het onderzoek?
“Op basis van de casestudies is gebleken dat het model heel goed ingezet kan worden. Als evaluatie van de implementatie van circulariteit in aanbestedingen bijvoorbeeld. En dat toegepast op een breed scala aan type projecten en aanbestedingen.”

“Met het beoordelingsmodel kunnen we aanbestedingen van projecten en hun de circulaire ambitie evalueren. Zowel de proceskant als de uitkomsten. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in drie soorten barrières die de succesvolle implementatie van circulariteit in aanbestedingen verhinderen:

  1. Implementatievalkuilen worden veroorzaakt de uitvoeringspraktijken, zoals de communicatie (zowel intern als extern), samenwerking, de gekozen contractvorm etc.
  2. Structurele kwesties weerspiegelen de projectomstandigheden, zoals projectcontext, tijd en budget.
  3. Beleid gerelateerde kwesties komen voornamelijk voort uit een beperkte kennis van en ervaring met circulariteit in organisaties.

Met de beoordelingsmethodes en barrières kunnen we op eenvoudige en complete manier inzicht krijgen in projecten. Deze inzichten kunnen ook gebruikt worden om trends te signaleren, bijvoorbeeld meerdere projecten binnen één provincie.”

Hoe hoopvol ben je op basis van je onderzoek?
”Eerlijk? Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek ben ik behoorlijk hoopvol. De betrokkenen die ik gesproken heb, waren gemotiveerd op het gebied van circulariteit en zijn bovendien vaak al een paar jaar bezig met pilots . Daarnaast laten de onderzochte projecten positieve uitkomsten zien die vaak de verwachtingen van de aanbestedende dienst overtreffen. Een vaak gehoorde observatie van de aanbestedende dienst was: “Nu we weten wat er kan zullen we in de toekomst zeker meer durven vragen”. Ik kijk daarom met vertrouwen naar een toekomst grote stappen in de implementatie van circulariteit in aanbestedingen verwacht kunnen worden. Hopelijk kan mijn onderzoek hier een bijdrage aan leveren.”

PRO6 Managers pakt door met Quick Scan Circulair Aanbesteden
Het onderzoek van Ola was voor ons aanleiding om dieper in de materie van circulair aanbesteden te duiken en ook onze eigen kennis te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de Quick Scan Circulair Aanbesteden, die zowel opdrachtgevers als aannemers op meerdere niveaus inzicht kan geven.

Wil jouw organisatie ook graag meer kennis opdoen over circulair inkopen en aanbesteden? Neem dan contact op met Quinten Niekrake of via info@pro6managers.nl voor meer informatie. Wil je graag meer informatie over het onderzoek van Ola? Bekijk dan hier haar onderzoek.


Actueel

Bureauweekend 2023

Op 6 oktober was het eindelijk zo ver.. het Bureauweekend! Na maanden van plannen maken en voorpret, verzamelden alle PRO6 collega’s én hun partners zich ’s... lees verder

Blog

Werken in een holacratische organisatie

Werken bij PRO6 Managers betekent werken volgens de principes van Holacracy. Voor nieuwe collega’s die altijd bij hiërarchisch georganiseerde bedrijven hebben gewerkt is dat vaak een... lees verder

Blog

Projectsucces is 20% inhoud en 80% samenwerking

PRO6 managers is een projectmanagementbureau, het is de kern van wat wij doen. Het managen van projecten doen we in de vorm van contractmanagement, project-/ procesbeheersing... lees verder

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort