Reconstructie de Kanis

Gemeente Woerden

De Kanis is een klein dorp in de gemeente Woerden, waar de bestaande veen ondergrond extreme verzakkingen van de bestrating en riolering veroorzaakte. In 2017 werd besloten om over te gaan op een grootscheepse vervanging. Het riool en kabels & leidingen werden geplaatst in een betonbak op palen, waarbij de overlast voor de ruim 200 omwonenden tot een minimum moest worden beperkt. Yvonne Korver is vanaf het eerste moment betrokken als contractmanager, later werd Lucas Geerts aan het team van de gemeente Woerden toegevoegd als contractbeheerser en toetscoördinator. Nu het project aan de vooravond van oplevering staat is zijn rol des te groter.

Lucas: “Momenteel ben ik vooral verantwoordelijk voor het opstellen, verwerken en bespreken van toetsrapporten in verband met de verificatie- en opleverdossiers. Dit houden we bij in het softwareprogramma Relatics. Aan mij de eer om ervoor te zorgen dat alles er goed instaat. In samenspraak met Yvonne controleer en toets ik of alles is uitgevoerd, zoals vooraf is afgesproken. En natuurlijk of dit op de correcte manier is gebeurd. Vooralsnog lijkt het allemaal goed en snel te verlopen.”

Als we de twee mogen geloven, is deze spoedige voortgang eigenlijk heel 2021 al aan de orde. Ondanks alle perikelen rondom Covid-19 is de reconstructie van De Kanis een mooi voorbeeld van samenwerken. “Het project was vrij heftig als je kijkt naar de omgeving, want we zaten letterlijk in de voortuin van de bewoners. Door de korte lijnen, de proactieve communicatie en het gezamenlijke belang kijken we nu al terug op een geslaagd project.” Aldus Yvonne.

Ze zijn er bijna. De laatste loodjes het zwaarst? “Welnee. De opleverdossiers kloppen, waardoor snelle acceptatie kan plaatsvinden en het project uiteindelijk goed overgedragen kan worden. Een vlotte en foutloze oplevering; dat is waar we bij PRO6 écht goed in zijn.

Wie of wat

Gerelateerde cases

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort