De Amersfoortse Berg

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

De Amersfoortse Berg is een openbare school voor voortgezet onderwijs (havo/vwo) die valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De school bestaat op dit moment uit een complex met verschillende schoolgebouwen in een mooie groene omgeving. Een deel van deze gebouwen voldoet niet meer aan de vereisten, waardoor is gekozen voor sloop van deze gebouwen. Hier komen nieuwe schoolgebouwen en twee gymzalen voor in de plaats.

Onze collega's Esile, Annette en Quinten bij de Amersfoortse Berg

PRO6 managers gaat ondersteunen op het gebied van project- en procesmanagement binnen de verschillende fasen van het project betreffende de vervangende nieuwbouw. Annette vervult de rol van projectmanager tot en met oplevering en ingebruikname van de nieuwe huisvesting. Quinten werkt in het team als contractadviseur. Tot aan eind 2021 was Esile verantwoordelijk voor de projectbeheersing, in 2022 is dat overgenomen door Aimée. Op het gebied van kostendeskundigheid werken we samen met Dieuwke Quist van bbn adviseurs.

De opdracht start met het organiseren van een architectenselectie en de begeleiding van het gekozen ontwerpteam. Het ontwerpteam start eind juli met het ontwerp van de campus en de nieuwe gebouwen. Vervolgens is PRO6 managers verantwoordelijk voor de E&C-contractvoorbereiding en aanbesteding voor de bouw. De bouw zal in 2023 starten.

Wie of wat

Gerelateerde cases

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort