De Amersfoortse Berg

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort heeft de ambitie om de best mogelijke onderwijsvoorzieningen te bieden aan haar leerlingen. Om deze reden hebben zij de beslissing genomen om De Amersfoortse Berg, een openbare school voor voortgezet onderwijs (havo/vwo) te vernieuwen en te moderniseren. Als PRO6 managers zijn wij trots om Stichting Onderwijsgroep Amersfoort te ondersteunen bij het contract- en projectmanagement van dit ambitieuze nieuwbouwproject.

Duurzaamheid en toekomstgerichtheid

De school bestaat op dit moment uit een complex met verschillende schoolgebouwen in een mooie groene omgeving. Een deel van deze gebouwen voldoet niet meer aan de vereisten, waardoor is gekozen voor sloop van deze gebouwen. Hier komen nieuwe schoolgebouwen en twee gymzalen voor in de plaats. Bij de nieuwbouw van De Amersfoortse Berg staat duurzaamheid centraal. Er wordt gestreefd naar een energiezuinig en klimaat-adaptief schoolgebouw dat voldoet aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. Dit wordt bereikt door te werken met innovatieve technieken en materialen die bijdragen aan een gezond binnenklimaat en een vermindering van de ecologische voetafdruk.

Het ontwerp voor de nieuwe school

Onze werkzaamheden

PRO6 managers ondersteunt op het gebied van project- en contractmanagement binnen de verschillende fasen van het project betreffende de vervangende nieuwbouw. Annette vervult de rol van project- en contractmanager tot en met oplevering en ingebruikname van de nieuwe huisvesting. Quinten en Nadine werkten in het team als contractadviseur. Aimée was verantwoordelijk voor de projectbeheersing en het aanbestedingsproces. Op het gebied van kostendeskundigheid werken we samen met bbn adviseurs.

Architectenselectie

Het proces begon met een grondige architectenselectie, waarbij verschillende architectenbureaus de kans kregen om hun visie voor De Amersfoortse Berg te presenteren. Na een zorgvuldige evaluatie kwam SVP Architectuur en Stedenbouw als beste uit de bus. In nauwe samenwerking met SVP werd er een Voorlopig Ontwerp opgesteld dat voldeed aan de eisen en wensen van de stichting.

Aannemersselectie

Om het project tot uitvoering te brengen, was een ervaren aannemer met de juiste expertise en kennis vereist. Daarom werd er via een Europese Niet-Openbare aanbesteding een selectieproces gestart, waarbij potentiële aannemers de gelegenheid kregen om hun plan van aanpak te presenteren. Na zorgvuldige evaluatie en selectie is Kormelink, in samenwerking met partners GAJ, WSI, Nieman, Lucassen, Buro Ontwerp & Omgeving en OPPS, gekozen als de geselecteerde aannemer.

Uitvoering en planning

De sloop van de oude gebouwen is gepland voor het najaar van 2023, waarna de bouw van start gaat in 2024. Deze planning zorgt ervoor dat de nieuwe school klaar is om in gebruik te worden genomen in het nieuwe schooljaar van 2025. Door gebruik te maken van een E&C-contract (UAV-GC) worden duidelijke kaders en verantwoordelijkheden vastgesteld, waardoor de betrokken partijen efficiënt kunnen samenwerken en de kwaliteit van het project gewaarborgd blijft.

Als PRO6 managers zijn wij verheugd om Stichting Onderwijsgroep Amersfoort te ondersteunen bij het contract- en projectmanagement van de nieuwbouw van De Amersfoortse Berg. We kijken uit naar de voltooiing van dit project, waardoor de leerlingen van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort kunnen genieten van een inspirerende en hoogwaardige onderwijsvoorziening.

Voor meer informatie zie kijkenopdeberg.nl

Wie of wat

Gerelateerde cases

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort