De Amersfoortse Berg

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

De Amersfoortse Berg is een openbare school voor voortgezet onderwijs (havo/vwo) die valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De school bestaat op dit moment uit een complex met verschillende schoolgebouwen in een mooie groene omgeving. Een deel van deze gebouwen voldoet niet meer aan de vereisten, waardoor is gekozen voor sloop van deze gebouwen. Hier komen nieuwe schoolgebouwen en twee gymzalen voor in de plaats.

Het ontwerp voor de nieuwe school

PRO6 managers ondersteunt op het gebied van project- en procesmanagement binnen de verschillende fasen van het project betreffende de vervangende nieuwbouw. Annette vervult de rol van projectmanager tot en met oplevering en ingebruikname van de nieuwe huisvesting. Quinten werkte in het team als contractadviseur. Inmiddels heeft Nadine deze taak overgenomen. Aimée is verantwoordelijk voor de projectbeheersing en ondersteutn waar nodig. Op het gebied van kostendeskundigheid werken we samen met Dieuwke Quist van bbn adviseurs.

De opdracht startte met het organiseren van een architectenselectie. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp (VO), opgesteld door SVP Architectuur en Stedenbouw gereed. Nu is het aan de 5 geselecteerde aannemers om een begin 2023 een inschrijving te doen op het E&C contract (UAV-GC). De bouw start in 2024.

Wie of wat

Gerelateerde cases

PRO6 managers werkte al samen met

Wil je meer weten?

Wij vertellen graag en uitgebreid over opgedane kennis en samenwerkingen. Laat daarom vooral een berichtje achter, dat vinden we leuk!
PRO6 managers BV
Henry Dunantstraat 38a
3822 XE Amersfoort